:::: MENU ::::

Publikace v odborném tisku

Publikace v odborném tisku

Další úpravna Vodakvy je vytápěná tepelným čerpadlem

26. března 2013

Mezi trvalé priority provozní společnosti Vodakva patří snižování spotřeby energie. Jednou z cest, vedoucí k úsporám, je využití energie protékající vody. Zatímco možnosti využití kinetické energie ve vodních turbínách jsou prakticky vyčerpané, nabízí se možnost využití energie tepelné pomocí tepelných čerpadel…


Tepelné čerpadlo trochu jinak 1

únor 2010

Tepelné čerpadlo (TČ) jako zdroj tepla se prosazuje jako investiční nástroj vhodný ke snížení plateb za nakupovanou energii pro vytápění a přípravuteplé vody…


Tepelné čerpadlo trochu jinak 2

únor 2010

Popis funkce – příprava teplé vody: Výměník pro průtokovou přípravu teplé vody prochází zásobníkem po celé jeho výšce…


Úvodní slovo k rekuperaci tepla na odpadních vodách

vyšlo v červnu 2008 v časopise TECHNIKA

Smyslem rekuperace tepla je navrácení tepelného obsahu teplonosného media, ku příkladu balneologických vod, zpět do procesu tepelného systému…


Rekuperace tepla z odpadních vod pro přípravu teplé vody

vyšlo v březnu 2008 v časopise Topenářství a instalace

V nově postaveném lázeňském hotelu Prezident v Karlových Varech bylo v lednu 2008 uvedeno do provozu komplexní tepelně-technické zařízení pro vytápění, klimatizaci a přípravu teplé vody využívající rekuperaci tepla z odpadních balneologických vod…


Akumulace tepla v užitkové nebo topné vodě?

vyšlo v lednu 2007 v časopise Technika

Pro moderní topné systémy má akumulace tepla zásadní význam: akumulátory tepla vyrovnávají rozdíly mezi příjmem a výdejem tepla. Neřiditelné nebo nedostatečně řiditelné zdroje (sluneční kolektory, některé kotle na pevná paliva…) se z důvodů potřeby pokrytí odběrové křivky bez akumulátoru tepla neobejdou…


Akumulace tepla v užitkové nebo topné vodě?

vyšlo v lednu 2007 v časopise Technika

Pro moderní topné systémy má akumulace tepla zásadní význam: akumulátory tepla vyrovnávají rozdíly mezi příjmem a výdejem tepla. Neřiditelné nebo nedostatečně řiditelné zdroje (sluneční kolektory, některé kotle na pevná paliva…) se z důvodů potřeby pokrytí odběrové křivky bez akumulátoru tepla neobejdou…