:::: MENU ::::

Projekt Multifunkční kompaktní zdroj tepla a chladu

Projekt Multifunkční kompaktní zdroj tepla a chladu

Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024538

Termín realizace: 1.4. 2021 – 31.5. 2023

Stručný popis a cíl projektu: Projekt se zaměřuje na nový kompaktní multifunkční zdroj tepla a chladu na bázi tepelného mini-čerpadla pro vytápění, chlazení a ohřev vody v budovách. Prostřednictvím matematického modelování bude optimalizován návrh komponent tepelného mini-čerpadla společně s efektivně pracujícím akumulačními zásobníky akumulujícími teplo současně odváděné a přiváděné pro tepelné čerpadlo. Hlavními očekávanými výsledky bude prototyp zařízení a poloprovoz ověřující výkonové parametry v reálných podmínkách.

Projekt Multifunkční kompaktní zdroj tepla a chladu je spolufinancován z fondů Evropské unie skrze operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK).

CZ_RO_B_C