:::: MENU ::::

Podle štítků / Předávací Akumulační Stanice Tepla

PAST®

PAST® (Předávací Akumulační Stanice Tepla) je tepelně izolovaná nádrž na otopnou vodu, která může být opatřena potřebnými vestavěnými výměníky tepla na oddělené okruhy, přípojkami na neoddělené okruhy a návarkami na elektrické topné patrony. Přípojky na neoddělené okruhy slouží k připojení kotlů na straně tepelných zdrojů a na připojení otopných okruhů na straně odběrů tepla. Těmito okruhy protéká otopná voda.

Výměníky tepla vestavěnými do nádoby PASTi protékají taková teplonosná media, která se nesmí s otopnou vodou mísit. Jsou to především voda z řadu, nezamrzající tekutina slunečního kolektorového okruhu, topná voda dálkového rozvodu CZT, procesová rekuperační tekutina.

Technologické hodnocení

Systém PAST skýtá možnosti:

  • integrace různých tepelných zdrojů do jednoho topného systému
  • doplnění nosného zdroje CZT dalšími žádoucími zdroji, příkladně sluneční energií apod.
  • pokrytí náhlých odběrových špiček, které mohou přesahovat i výkon připojených tepelných zdrojů
  • minimalizace usazování vodního kamene a problému vzniku legionely při ohřevu teplé vody

Prospekt – PAST® ke stažení.