:::: MENU ::::

Rekuperátor tepla na šedých vodách

Rekuperátor tepla na šedých vodách

Smyslem rekuperace tepla je navrácení tepelného obsahu teplonosného média – například balneologických vod – zpět do procesu tepelného systému.

Využívaný tepelný obsah balneologických vod je dán hodnotami:

  1. měrné teplo vody: cca. 1,15 [kWh/(m³.K)]
  2. množství vody: [m³]
  3. ohřev vody: [K]

Typický příklad

  • Pro ohřev jedné balneovany cca. 0,3[m³] o 35[K] = 45[°C] -10[°C] je zapotřebí dodat cca. 12[kWh] tepla.
  • Vrátíme-li toto teplo zpět do procesu pomocí tepelného čerpadla, musíme vynaložit na jeho pohon cca. 1/4 této energie = cca. 3[kWh].
  • Pak odtéká odpadní voda do kanalizace stejně studená, jako je teplota čerstvé vody z řadu.
  • Uvedený výpočet je přirozeně zjednodušený, nezahrnuje rozmanitost systému a s ním spojené tepelné ztráty.
  • Výhodné pro zvýšení využití tepelného čerpadla je, pokud je to žádané, rozšíření jeho nasazení i pro klimatizaci objektu.

Rekuperace tepla na odpadních vodách z balneologických procesů

Ceník