:::: MENU ::::

Podle štítků / Historie

O firmě

Záměrem naší společnosti je přispět k transformaci energetiky fosilní na energetiku regenerativní.

 

Význam transformace energetiky

Fosilní energetika zatěžuje životní prostředí vážným způsobem. Je to především zátěž chemická, radioaktivní a tepelná. Připomeňme zde alespoň okyselování a intoxikaci půd, vod a organizmů a následné klimatické změny.

Odhlédnuto od těchto vážných následků zátěže životního prostředí nemůže být již z důvodu vyčerpatelnosti stanoven jiný cíl než úplná transformace energetiky. Úspěšný transformační proces musí být včasný a musí být doprovázen úsilím o úsporu energie.

TECHTRANS PT s.r.o. proto chce doprovázet transformaci energetiky vlastními inovativními koncepčními příspěvky hlavně v oblastech teplotechniky otopu a ohřevu teplé vody, rekuperace tepla, vzduchotechniky a aktivních energetických staveb.

Profil

Podnikatelská činnost TECHTRANS PT s.r.o. se proto soustřeďuje především na vývoj, výrobu, realizaci a marketing produktů:

  • Předávací akumulační stanice tepla (PAST®), které sdružují libovolné tepelné zdroje do jednoho tepelného systému
  • Rekuperátory tepla na šedých vodách a jiných mediích odpadního procesového tepla
  • Vzduchotechnika s rekuperací a klimatizací
  • Nízkoenergetické domy PLUS (energeticky aktivní stavby s ročními přebytky energie)
  • Speciální teplotechnická zařízení pro balneologické provozy
  • Řídící a regulační systémy
  • Kotle na metrové palivové dřevo

Historie

Historie odborné a podnikatelské činnosti zakladatelů Techtrans PT s.r.o. se opírá o odbornosti energetiky, měření a regulace a teplotechniky v oborech elektrotechniky, jaderné techniky, sluneční techniky a techniky životního prostředí a balneologie v zemích: Česko, Německo a Španělsko.