:::: MENU ::::

Podle štítků / HP3BW-B

Tepelná čerpadla

PAST® + HP3BW-B (země – voda)

Řešení Techtrans PT integruje tepelné čerpadlo do systému PAST® tím, že kondenzátor tepelného čerpadla je součástí systému PAST. Efektivitu tepelného čerpadla nepříznivě ovlivňuje požadavek na vyšší výstupní teploty. Pro mnohá tepelná čerpadla je pak východiskem přímotopný dohřev, který přirozeně degraduje účinnost zařízení. Techtrans PT řeší tento problém výhodně prostřednictvím využití efektu vyšších teplot přehřátých par než je jejich kondenzační teplota. Pracovní medium tepelného čerpadla je obvykle přehříváno až nad 90°C. Podle nastavené ekvitermní křivky je kondenzační teplota příkladně 50°C.

země - vodaŘešení je jednoduché. Kondenzátor tepelného čerpadla je uložen v akumulační nádrži předávací akumulační stanice tepla (PAST). Trubkový výměník tepla, kondenzátor tepelného čerpadla, se rozkládá po celé výšce nádrže. Přehřátá pára se ochlazuje v horní části nádrže až na její kondenzační teplotu. Účinná kondenzační část výměníku tepla se pak volně posunuje podle stavu nabití akumulátoru (podle stratifikace teploty otopné vody v nádobě PAST) až dosáhne její spodní okraj. Pak je akumulátor plně nabitý.

Ohřev teplé vody probíhá v průtoku v protiproudém hadovém výměníku tepla, který se rozkládá též po celé výši nádoby, obdobně jako u protilehlého kondenzátoru. Přednosti ohřevu teplé vody v průtoku ve srovnání s provozem bojleru jsou známy.

Základní důležitá zlepšení:

  • Zařízení je jednodušší, nepotřebuje dělící okruh s deskovým výměníkem tepla s oběhovým čerpadlem a potřebným řízením.
  • Tepelné čerpadlo pracuje pouze v ekvitermním režimu.
  • Ohřev teplé vody využívá do značné míry již nízkoteplotní dolní oblast nádoby otopné vody. Horní teplejší část slouží pouze k dohřevu teplé vody, není tedy plně degradována studenou vodou z vodního řadu.
  • Systém pracuje úsporně s disponovatelným teplotním spádem, to vede ke zlepšení celkové účinnosti zařízení.
  • PAST® umožňuje připojení i dalších libovolných zdrojů tepla. Kombinace tepelného čerpadla s termickými slunečními kolektory vede příkladně ke snížení spotřeby elektrické energie na pohon tepelného čerpadla především v netopném období a tím přispívá i k prodloužení životnosti tepelného čerpadla.
  • Kompaktní koncepce Tepelné čerpadlo – PAST® má menší nároky na zastavěný prostor, resp. plochu.

PAST® + Mitsubishi Zubadan (vzduch – voda)

Tepelná čerpadla Zubadan jsou určena pro celoroční provoz, a to i v období, kdy venkovní teplota klesá k extrémním hodnotám hluboko pod bod mrazu až k – 25°C. Při venkovní teplotě -15°C je jednotka schopna stále zachovávat svůj topný výkon na 100%, přičemž u běžných tepelných čerpadel klesá výkon až na 60%. Jednotky dosahují hodnoty topného faktoru (poměr výkonu a příkonu) COP až 4,40 při teplotě vody 7/35°C – vstup/výstup (dle EN 14511).

vzduch – vodaTyto vlastnosti jsou zajištěny díky novým technologiím jako např. kompresor typu Scroll s přímým vstřikováním chladiva a by-pasem nebo nový tepelný výměník s jedinečnou konstrukcí (HIC). V důsledku toho a díky zkrácení samotného procesu odmrazování, který netrvá déle než 3 minuty, je zajištěn plný komfort i při velmi nízkých teplotách. Po uplynutí této velmi krátké doby odmrazování funguje jednotka opět na plný výkon. Zároveň dochází ke zkrácení intervalů mezi jednotlivými odmrazovacími cykly a na výparníku tepelného čerpadla nemůže vzniknout silná námraza z kondenzující vlhkosti. Při venkovní teplotě -20°C dochází k odmrazování přibližně každých 150 minut. Systém vstřikování chladiva též zkracuje dobu, kterou čerpadlo potřebuje k dosažení ohřevu vody na požadovaných 45°C. P ři venkovní teplotě +2°C se doba ohřevu vody zkracuje až o 50%. Výkon tepelného čerpadla je měněn plynule díky frekvenčnímu měniči otáček kompresoru – invertorová technologie. Tím je m.j. omezen počet startů a vypnutí kompresoru a prodlužuje se jeho životnost. Tepelné čerpadlo produkuje pouze takový výkon, který je právě potřeba.

Jednotky nepotřebují žádnou strojovnu a díky zachování jednotných příznivých rozměrů (1350x943x330mm) a velmi nízké hladiny hluku ( 49 – 52 dB ) lze jednotku umístit ve venkovním prostředí téměř kdekoliv – na nástěnnou konzoli na fasádu domu, na stojanovou konzoli na ploché střeše či za dům, v zahradě apod.

Tepelné čerpadlo v teplotách do cca -15°C nepot řebuje dotop. Instalovaný elektrokotel je pouze záložním zdrojem pro případ poruchy tepelného čerpadla. Dotopovým se stává pouze při déletrvajících velmi nízkých teplotách.

Schéma zapojení
Ceník